LNFJH rive kote li gen 300 ekip ki enskri

Pétion-Ville, HT, 29 Oktòb, 2019; TapIn Mobile Solutions, yon solisyon ki mache ak teknoloji, ki jere  administrasyon, e ki pèmèt nou pi byen dirije lig nasyonal, kontan anonse ke Ligue Nationale De Football Des Jeunes D’Haiti kounye a gen plis pase 300 ekip ki anrejistre pou premye sezon an.

Lig la gen pou l lanse nan mwa janvye 2020, e enskripsyon yo te ouvè mwa pase. Malgre kondisyon peyi a, ak manifestasyon, 307 ekip gentan enskri nan lig jèn nan,  e tout 10 depatman peyi a reprezante. 

Ligue Nationale De Football Des Jeunes D’Haiti se premye lig nasyonal nan peyi a ki kreye pou jèn. LNFJH se patnè e li sipòte pa Fédération Haïtienne de Football (FHF). Tout enfòmasyon sou enskripsyon, orè, epi estatistik ap disponib atravè App Tapin nan. Lig la ap pemèt jwè, antrenè, epi ekip patisipe nan yon konpetisyon lokal ki gen 8 ekip pou kategori 2014(u6), jiska 2002(u18). Lig la gen konpetisyon pou ni fi, ni gason.

Antrenè Jemson Alexis, AFCC of Association Football Club Chavnot, (Depatman – Sid, Komin- Chantal) deklare:

“Mwen kontan anpil, se yon gran plezi pou m patisipe nan gwo inisyativ sa ke Tapin mennen an Ayiti. Nan 2 mwa Tapin egziste nan peyi a, mwen gentan wè yon wo nivo pwofesyonèl pou lig la pa rapò ak jan li pral dirije. Sa fè lontan map goumen epi travay pou yon aktivite konsa pou timoun yo, men akoz mwen pat gen mwayen, mwen pat kapab mete timoun yo nan lekol foutbòl ki egziste deja an Ayiti.Tapin nan tout 10 depatman yo, Tapin se pou tout mounn, ni fi, ni gason, ni rich, ni pòv. Tapin pral pèmèt timoun yo montre vrè talan yo, epi ankadre yo pou yo pa tonbe nan sa ki pa bon. Boul la jwe!”

Enskripsyon yo ap kontinye pou mwa novanm nan, e nap ankouraje tout antrenè pou yo telechaje app Tapin lan sou Google Playstore, ou Apple App Store pou yo kapab kòmanse kreye ekip yo epi ajoute jwè.

Steve Schechter, CEO Tapin Mobile Solutions lan, di: “Nou vrèman kontan pou nou rive a 300 ekip sou App Tapin lan pou LNFJH. Lanse yon lig ak devlope yon app te yon gwo defi pou tout moun ki travay pou Tapin, kounya nou kontan anpil lè n wè kantite ekip kap enskri rapid pou yo ka patisipe nan lig la malgre sitiyasyon peyi a. N ap kontinye gade devan e kontinye apreseye jan ekip yo ap enskri sou app la plis de jou an jou.”

Kreye depi prentan 2019, Tapin Mobile Solutions se yon platfòm ki pemèt nou jere ak òganize yon lig foutbòl pou jèn sou yon aparèy mobil, nan objektif pou sèvi yon nasyon soudevlope. Platfòm Antrepiz Tapin lan poko egziste nan monde lan, li se premye platfòm ki kouvri tout aspè administratif jwèt la, li kreye fasilite e mete plezi pou paran, jwè, antrenè, abit, epi administratè yo.   

Share this post

There are no comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Steve Schechter

CEO and Co-founder

Steve Schechter is a co-founder of Tapln Mobile Solutions and the former COO of ExchangeBlvd. He has extensive executive and management experience, as well as decades of experience within youth football. Steve has served as a Senior Staff Coach for one of the world’s largest youth football clubs (Global Premier Soccer) as well as serving as the Executive Director and President for its international foundation.